Dr. Valerij Sinjeljnjikov: »Nihče ni kriv za vašo bolezen, tudi vi ne.«

Bolezen je zunanji odsev vaših misli in vašega vedenja.

Dr. Valerij Sinjeljnjikov je zdravnik, psihoterapevt in homeopat, doma s polotoka Krima v Črnem morju. Tistega Krima, ki so ga Rusi pred kratkim ugrabili Ukrajincem. Ali se ima dr. Sinjeljnjikov za Rusa ali Ukrajinca, ni znano. Dejstvo pa je, da je svetovno znan zavoljo svojega izvirnega pogleda na svet, naravo in ljudi. Predvsem ga zanima resnični izvor bolezni in njihovo naravno zdravljenje.

Seveda je tudi avtor več knjig. Zadnja med njimi ima nekoliko kontradiktoren, celo provokativni naslov – Vzljubi svojo bolezen. No, tudi to ima svoj razlog. Tako je dr. Sinjeljnjikov v njej med drugim zapisal, da je že skrajni čas za razumevanje, kako vzroki bolezni in posledično trpljenje ne prihajajo od zunaj, marveč imajo zatočišče v nas samih. Vzroki se skrivajo v našem bolnem pogledu na svet. Če želite ozdraveti, je neizbežno, da spremenite svoj pogled na svet. Vsak človek je del vesolja in zato mora živeti v skladu z njegovimi zakoni. Če obstaja harmonija znotraj, bo obstajala tudi harmonija zunaj.

»Med svojo zdravniško prakso sem se prepričal, da sprememba pogleda človeka na življenje sproži neverjetne posledice, kot je denimo ozdravitev bolezni, kakršne je sodobna medicina že zdavnaj razvrstila v razred 'neozdravljivih', in oblikuje nastanek harmonije v življenju posameznika. Navtralizacija negativnih podzavestnih programov pripelje ne le do ozdravitve, marveč do spremembe usode človeka, in celo do spremembe usode in zdravja njegovih otrok«, piše dr. Sinjeljnjikov.

Če ste oboleli, pomeni, da vam vaš podzavestni um signalizira, da v vaši podzavesti obstajajajo procesi in misli, ki so v konfliktu z zakoni vesolja. Za uspešno zdravljenje je najprej potrebno ugotoviti, kateri so ti procesi in misli. Poleg tega pa je nujno spoznati same zakone vesolja. Nastanek vsake bolezni in trpljenja v življenju slehernika je mogoče strniti v tri osnovne vzroke:

1) nerazumevanje cilja, smisla in misije svojega življenja;

2) nerazumevanje in nespoštovanje zakonov vesolja;

3) obstajanje destruktivnih, pogubnih misli, občutkov in emocij v podzavesti in zavesti.

Novi model medicine

Dr. Sinjeljnjikov med drugim poudarja, da ne želi zavreči stari model medicine in vse dosežke medicinske znanosti. Ti so lahko v določenih okoliščinah koristni. Vse kar predlaga, je le novi model, ki je zelo učinkovit, vendar ne v boju proti bolezni, marveč pri vzpostavljanju in ohranjanju stanja zdravja, harmonije in sreće. »Tak model pomaga meni samemu v mojem življenju in je pomagal že tisočim drugim ljudem. Njegovi osnovni postulati so naslednji:

1 Mi ne živimo izolirani od sveta, ki nas obkroža, marveč smo njegov del.

2 Zdravje je ravnovesje med našim načinom obstajanja in sveta, ki nas obdaja. To je harmonija s samim seboj in z življenjskim okoljem.

3 Naše telo je v nenehnem stiku z različnimi manifestacijami naravnih sil, kot so mikroorganizmi, fizični in kemični dejavniki, človeški postopki...).

4 Obolenje je znak načetega ravnovesja. Moramo biti pozorni na signale svojega telesa.

5 S svojimi dejanji, mislimi in čustvi sami rušimo ravnovesje in sprožamo bolezen.

6 Lahko vplivamo na svoje misli, čustva in vedenje. Lahko vplivamo na svet, ki nas obkroža.

7 Bolezen je simptom takšnega ali drugačnega zdravja organizma, je dosežek človeka in narave. Bolezen znova vzpostavlja ravnovesje, ki smo ga porušili. Bolezen je manifestacija zdravilnih moči narave.

8 Bolečina je zdrava reakcija organizma, katere glavni namen je samoohranjanje.

9 Organizem sam teži k temu, da bi vzpostavil načeto ravnovesje. Okrevanje je naravni proces.

10 Naloga zdravnikov je, da pomagajo pri učinkovanju zdravilnih sil narave in pri vzpostavljanju ravnovesja.

Če ste pripravljeni na to, da stopite na pot ozdravitve, je prvo, kar morate storiti, da prevzamete odgovornost za svojo bolezen in da spremenite svoj odnos do nje. Kaj to pomeni? To pomeni - tako dr. Sinjeljnjikov -, da nihče ni kriv za vašo bolezen, tudi vi ne. Bolezen je zunanji odsev vaših misli in vašega vedenja. Bolezen je signal vašega podzavestnega uma, ki vam dopoveduje, da počnete nekaj na zgrešen način, da so vaše vedenje in reakcije na dogajanje škodljivi za vas in vašo okolico. Ljudje sami ustvarjajo svoje bolezni, kar pomeni, da jih lahko tudi sami pozdravijo, če spoznajo in odstranijo njene vzroke.